Roltek Dob
Brda

Roltek Dob - Brda

1 : 1
1 : 0

Ostala medsebojna srečanja

Roltek Dob
4 : 3
2 : 1
Brda 25.11. 25.11.2018
Brda
1 : 1
1 : 0
Roltek Dob 12.08. 12.08.2018